medarmonisanat

Ara
İçeriğe git

Ana Menü

Bendir

DERSLER > PERKÜSYON
Klasik Türk musikisinde ve özellikle Mevlevi zikr musikisinde daire veya def adıyla bilinen vurmalı çalgının Mağrip ülkelerine (özellikle Fas ve Cezayir`e) özgü biçimidir. Mağrip Arapçasından alınan bendir adı Türkiye`de 1980`lerden sonra yaygın kullanıma kavuşmuştur.


 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön