medarmonisanat

Ara
İçeriğe git

Ana Menü

Def

DERSLER > PERKÜSYON
Yuvarlak daire biçimindeki tahta kasnağın, bir veya iki yanına deri geçirilerek yapılan ve parmak hareketiyle çalınan bir müzik aletidir. Yapılan kazılardan anlaşıldığına göre def’in tarihi M.Ö. yaşamış Sümer ve Hititlere kadar ulaşmaktadır. Mezopotamya ve diğer yerlerde yapılan arkeolojik kazılarda, ellerinde def bulunan figürlere raslanmaktadır. Ayrıca Mısır, Fenike, genellikle Hindistan’da Orta ve Kuzey Asya ile Amerika kıtasında yaşayan topluluklar da defe önem vermişler ve onu eğlencelerinde kullanmışlardır. Seyahatleri ile Ünlü olan Evliya Çelebi eserinde deften bahsetmektedir. Defler genelde yuvarlak olurlar. Dar köşeli olanları da mevcuttur. Bunlar kullanıldığı bölgelere göre isim almaktadır. Anadolu’nun bazı yerlerinde def “daire”, Trakyada “dare” adı ile de bilinmektedir. Düğünlerde kullanılan defler de bunlardır. Deflerin; Acem defi, zilli def, hanende defi, çingene defi vs. gibi çeşitleri vardır.


İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön