medarmonisanat

Ara
İçeriğe git

Ana Menü

Müzik

DERSLER > YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK
Konservatuar ve Müzik Eğitim Fakülteleri yetenek sınavlarına hazırlık dersleri ülkemizde eğitim veren devlet / özel konservatuarlar, Müzik Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri (Müzik Öğretmenliği) ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin yapmış oldukları özel yetenek sınavlarına katılmak isteyenleri bu sınavlara özel programlarla hazırlamak amaçlıdır.

Müzik bölümü yetenek sınavlarına hazırlık derslerinin içerikleri şu şekilde özetlenebilir:

- Hazırlık çalışmaları,
- Temel Müzik Bilgisi (Notalar),
- Ezgisel Bellek- İşitme,
- Ritimsel Bellek
- İştime,
- Müziksel İşitme (İki Ses, Üç ses, Dört Ses Duyma),
- Solfej-Deşifraj (Müziksel Okuma),
- Bireysel Çalgı Bilgisi vb.


İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön